mdsk.net
当前位置:首页 >> tAn和Cot之间的转化 >>

tAn和Cot之间的转化

tan(π/2+α)=-cotα. cot(π/2+α)=-tanα. 还有下列公式: sin(π/2+α)=cosα. cos(π/2+α)=sinα. tan(π/2+α)=-cotα. cot(π/2+α)=-tanα. sec(π/2+α)=-cscα. csc(π/2+α)=secα. 扩展资料: 口诀:奇变偶不变,符号看象限. 注:奇变偶不变(对k而言,指k取奇数

tanα cotα=1 sinα cscα=1 cosα secα=1 sinα/cosα=tanα=secα/cscα cosα/sinα=cotα=cscα/secα sin2α+cos2α=1 1+tan2α=sec2α 1+cot2α=csc2α 诱导公式 sin(-α)=-sinα cos(-α)=cosα tan(-α)=-tanα cot(-α)=-cotα sin(π/2-α)=cosα cos(π/2-α)=sinα tan(π

tan=sin/cos, cot=1/tan =cos/sin, sin=tan*cos=cos/cot=1/csc, cos=sin/tan=sin*cot=1/sec 依次代换就行了!

你所说的,也就是常说的万能公式吧,如下 sin(a)=[2tan(a/2)]/[1+tan(a/2)] cos(a)=[1-tan(a/2)]/[1+tan(a/2)] tan(a)=[2tan(a/2)]/[1-tan(a/2)] cot(a)=1/tan(a)

同角三角函数的基本关系式倒数关系: 商的关系: 平方关系:tanα cotα=1sinα cscα=1cosα secα=1 sinα/cosα=tanα=secα/cscαcosα/sinα=cotα=cscα/secαa sin2α+cos2

cot=1/tan证明设在一个直角三角形中,直角边分别为a,b斜边为c,则tan=a/b,cot=b/a

sina^2+cos^2=1 tana=sina/cosa cota=1/tana

cot=cos/sin

tfsf.net | 2639.net | xyjl.net | gsyw.net | wlbx.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com