mdsk.net
当前位置:首页 >> C语言,求数组最大最小值 >>

C语言,求数组最大最小值

求数组中的最大值和最小值,一般使用假设法,即假设数组的第1个元素为最大值,同时也是最小值,然后遍历数组,找到最大值和最小值。示例如下: #includeint main() { int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};int max, min;max = min = a[0]; //假设第1...

#include void main() { int i,j,k,l,a[5]={1,2,3,4,5}; int max=a[0],min=a[0]; for(j=0;j=max) { max = a[j]; k = j; } } for(i=0;i

#include int main() { int a[5]; int i,max,min; printf("input number:\n"); for(i=0;i

#include //挑选法 #define N 10 void main() { int a[N],m,n,i; for ( i=0;i

#includeint main( ){int a[5];int i,max,min;printf("输入数组:\n");for(i=0;i

int i; float a[5]; // 自己设置大小 int min, max; min = max = a[0]; for(i=0; ia[i]) min = a[i]; if(max

#include main() { int a[5],i,max,min; printf("input 5 numbers:\n"); for(i=0;i

思路:先把矩阵的第一个数赋值给最大值和最小值,接着遍历整个矩阵依次和最大值和最小值比较,更新最大值和最小值,最后输出最大值和最小值。 参考代码: #include "stdio.h"int main(){int a[2][3]={{5,1,2},{6,9,4}},max,min,i,j;max=min=a[0]...

#include int main(){int a[10];int i, t1 = 0, t2 = 0, min = 0, max = 0;for(i=0; i

# include int main() {int i,max,min,a[10]; scanf("%d",&a[0]); //读入首个元素的值 max=min=a[0]; //只有一个元素时,它既是最大值,又是最小值 for(i=1;imax)max=a[i]; //打擂台,继续比较,得出到当前为止的最大与最小值 else if(a[i]

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com