mdsk.net
当前位置:首页 >> 8、8、10、7算二十四点 >>

8、8、10、7算二十四点

7, 8, 10, 10的24点答案:1: (7 * (10 - 8)) + 102: 7 * (10 - 8) + 103: 10 - (7 * (8 - 10))4: 10 - 7 *(8 - 10)5: 10 + (7 * (10 - 8))6: 10 + 7 *(10 - 8)7: (10 - 8) * 7 + 108: ((10 - 8) * 7) + 109: 10 - (8 - 10) * 710: 10 - ((8 - 10) * 7)11: 10 + (10 - 8) * 712: 10 + ((10 - 8) * 7

10乘8,8乘7,8056=24

10*8-7*8

{8÷8+(10-7)}!=1*2*3*4=24

第一步: 8*10=80 第二步: 80-8=72 第三步: 72÷3=24

10*8-7*8=24

方法一:8的立方根乘7加10=2*7+10=24方法二:(3!*10-7*8)!=(60-56)!=4!=24

用7,8,9,10算24点,共有8种算法.1、9*8÷10-7=242、[8÷10-7]*9=243、9÷[10-7÷8]=244、8*[9÷10-7]=245、9*[8÷10-7]=246、[9÷10-7]*8=247、8÷[10-7÷9]=248、8*9÷10-7=2424点游戏规则:每个

4*5+10-6=245*(10-4)-6=245*(10-6)+4=24

8x10一8x7=24.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com