mdsk.net
当前位置:首页 >> 在一个二维数组中找出最大值和最小值...C语言编写 >>

在一个二维数组中找出最大值和最小值...C语言编写

主体框架是设置一个大循环,遍历各行 设置两个变量数组,一个用于存储最大值的位置,一个用于存储最小值位置,如max[3],min[3]其中max[0],max[1],max[2]分别代表行号 列号,数值。 循环前,先给max min赋初值,默认到数组的第一个值。 在循环中,...

#include main(){ int s[5][5],int t[5],min,max; int i,j; for(i=0;i

#include "stdio.h" int main() { double a[4][6]={0}; int i,j; double max,min,ave,sum=0; printf("请输入一个4X6的二维数组:\n"); for(i=0;i

输入时顺便判断一下就可以了: #include "stdio.h"int main(int argv,char *argc[]){int a[4][4],t,i,j;printf("任意16个整数:\n");for(j=0;j

#include #define ROW 3 #define COL 2 int main() { int a[ROW][COL]; int i,j,maxi,maxj,mini,minj,max,min; printf("请输入数组a:"); for(i=0;i

#include#includeint main(){ int a[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}}; int i,j; for(i=0;i

temp = a[0][0]; for(i = 0; i < 3; i++) { for(j = 0; j< 5; j++) { if(a[i][j] < temp ) { temp = a[i][j]; } } }

#include void max_in_array(int *a,int m,int n,int*maxi,int*maxj){int i,j; *maxi=*maxj=0; for(i=0;i

#include void main() { int a[3][3]={{3,5,8},{12,5,81},{33,55,77}}; int i,j,max,k,n; max=a[0][0]; for(i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com