mdsk.net
当前位置:首页 >> 硕鼠 诗经 >>

硕鼠 诗经

古典文学作品赏析 硕 鼠 《诗经》 硕鼠硕鼠,① 无食我黍! 三岁贯女,② 莫我肯顾。 逝将去女,③ 适彼乐土。 乐土乐土, 爰得我所。④ 硕鼠硕鼠, 无食我麦! 三岁贯女, 莫我肯德。⑤ 逝将去女, 适彼乐国。 乐国乐国, 爰得我直。⑥ 硕鼠硕鼠, 无...

1、译文 大田鼠呀大田鼠,不许吃我种的黍!多年辛勤伺候你,你却对我不照顾。发誓定要摆脱你,去那乐土有幸福。那乐土啊那乐土,才是我的好去处! 大田鼠呀大田鼠,不许吃我种的麦!多年辛勤伺候你,你却对我不优待。发誓定要摆脱你,去那乐国有...

shuò shǔ 硕鼠 shuò shǔ shuò shǔ , wú shí wǒ shǔ ! 硕鼠硕鼠,无食我黍! sān suì guàn nǚ , mò wǒ kěn gù 。 三岁贯女,莫我肯顾。 shì jiāng qù nǚ , shì bǐ lè tǔ 。 逝将去女,适彼乐土。 lè tǔ lè tǔ , yuán dé wǒ suǒ ? 乐土乐土,爰...

伐檀 诗经·国风·魏风 坎坎伐檀兮,寘之河之干兮,河水清且涟猗。 不稼不穑,胡取禾三百廛兮? 不狩不猎,胡瞻尔庭有县貆兮? 彼君子兮,不素餐兮! 坎坎伐辐兮,寘之河之侧兮,河水清且直猗。 不稼不穑,胡取禾三百亿兮? 不狩不猎,胡瞻尔庭有...

表达了一种向往、追求没有剥削、压迫的人间“乐土”的社会理想。

肥大的老鼠,专偷食百姓粮食,所以《硕鼠》一诗传达一种百姓生活不易(或有讽刺统治阶级剥削之意)品读当以其内容为据,书中所给解释或有牵强附会之嫌、指的是不劳而获剥削人民的人

硕鼠 《诗经》 硕鼠硕鼠,无食我黍! 三岁贯女,莫我肯顾。 逝将去女,适彼乐土! 乐土乐土,爰得我所! 硕鼠硕鼠,无食我麦! 三岁贯女,莫我肯德。 逝将去女,适彼乐国。 乐国乐国,爰得我直! 硕鼠硕鼠,无食我苗! 三岁贯女,莫我肯劳。 逝...

【赏析】 《硕鼠》是魏国的民歌,据《毛诗序》说:“硕鼠,刺重敛也。国人刺其君重敛,蚕食于民。不修其政,贪而畏人,若大鼠也。”朱熹《诗集传》:“民困于贪残之政,故托言大鼠害己而去之也。”两说均可供理解主题时参考。它和《伐檀》一样,都是...

表达了一种向往、追求没有剥削、压迫的人间“乐土”的社会理想 这首诗选自《诗经·魏风》,是《伐檀》一诗的姊妹篇。《伐檀》写的是一群觉醒了的奴隶们,在伐檀运木、砍辐斫轮造车的时候,因不堪忍受剥削压迫,对奴隶主产生了强烈的不满和反抗情绪...

【注释】 硕鼠:大老鼠。一说田鼠。 黍:粘米,谷类。贯:事也。 逝:誓。 直:同值。 劳:慰劳。永号:永叹。 【译诗】 大田鼠呀大田鼠, 不许吃我种的黍! 多年辛勤伺候你, 你却对我不照顾。 发誓定要摆脱你, 去那乐土有幸福。 那乐土啊那乐...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com