mdsk.net
当前位置:首页 >> 说难孤愤读音 >>

说难孤愤读音

说难shuì nán指的是游bai说进言的困难与应对策略.《说难》,作者韩非子认为du,游说的真正困难在于所要游说的对象(即主君)的主观zhi好恶,即“知所说之心”.其指出为了游说的成功,一要研究dao人主版对于宣传游说的种种逆反心理,二要注权意仰承人主的爱憎厚薄,三是断不可撄人主的“逆鳞”.

《说难》选自《韩非子》,是 《韩非子》55篇中最重要的作品之一.说 shuì,游说的意思 【原文】 凡说之难:非吾知之有以说之之难也,又非吾辩之能明吾意之难也,又非吾敢横 失而能尽之难也.凡说之难:在知所说之心,可以吾说当之.

说难,说读shuì,游说,进言;难读nán,困难;说难,即游说进言的困难,要说服别人接受你的意见是很困难的事情.

1、读音:说难(shuì nán). 2、释义 说难:游说进言的困难(与应对策略).说:游说,进言;难:困难. 3、出处 出自《韩非子说难》. 《韩非子说难》选自战国时代法家学派著作《韩非子》,是 《韩非子》55篇中最重要的作品之一.作者韩非子认为,游说的真正困难在于所要游说的对象(即君主)的主观好恶,即“知所说之心”,指出为了游说的成功,一要研究人主对于宣传游说的种种逆反心理,二要注意仰承人主的爱憎厚薄,三是断不可撄人主的“逆鳞”.韩非(前280?-233)是战国末期的最伟大的思想家之一,是法家思想的集大成者.他的著作《韩非子》共有五十五篇,《说难》是他后期的作品.

shui四声 nan二声 凡说之难:非吾知之有以说之之难也,又非吾辩之能明吾意之难也,又非吾敢横失而能尽之难也.凡说之难:在知所说之心,可以吾说当之.所说出于为名高者也,而说之以厚利,则见下节而遇卑贱,必弃远矣.所说出於厚利者也,而说之以名高,则见无心而远事情,必不收矣.所说阴为厚利而显为名高者也,而说之以名高,则阳收其身而实疏之;说之以厚利,则阴用其言显弃其身矣.此不可不察也.

韩非被秦国囚禁,写出了《说(shuì,税)难》、《孤愤》等文章;《诗经》的三百篇诗,大都是圣贤为抒发忧愤而创作出来的.周文王被拘禁后推演出《周易》的六十四卦;孔子受困回来后开始作《春秋》;屈原被放逐后,才创作了《离骚》;左丘明失明后,才有《国语》的写作;孙子被砍断双脚,编撰出《兵法》著作;吕不韦贬官迁徙到蜀地,世上传出了《吕氏春秋》;韩非被秦国囚禁,写出了《说(shuì,税)难》、《孤愤》等文章;《诗经》的三百篇诗,大都是圣贤为抒发忧愤而创作出来的.

韩非子 初见秦第一 存韩第二 难言第三 爱臣第四 主道第五 有度第六 二柄第七 扬权第八 八奸第九 十过第十 孤愤第十一 说难第十二 …… http://guoxue.baidu.com/page/baabb7c7d7d3/ 孤愤第十一 书名:韩非子 作者:韩非 上一页 回目录 下一页

枣庄八中南校王慧司马迁在《报任安书》中有这样一段千古流传的名言:“盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,

1.古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉.盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》

秦王欣赏韩非子,将韩非子招到秦国.李斯嫉妒韩非子的才学,将他诬陷入狱.他在狱中写了著名的《说难》、《孤愤》.孤愤的意思是孤独和愤慨.在《韩非子》中,说这是些与他非常孤独、愤慨的时期.因为在他入狱前是过着四处游学的日子,经常参与探讨,不会“孤愤”,在他入狱后才感到孤独愤慨,因此,可以得出他是在狱中写的.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com