mdsk.net
当前位置:首页 >> 数组 最大值最小值 >>

数组 最大值最小值

求数组中的最大值和最小值,一般使用假设法,即假设数组的第1个元素为最大值,同时也是最小值,然后遍历数组,找到最大值和最小值。示例如下: #includeint main() { int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};int max, min;max = min = a[0]; //假设第1...

楼上的应该还没有考虑全吧! 最小值和最大值不一定只有一个啊! #include #define N 5 main() { int a[N],i,max,min; printf("请输入%d个要处理是数据:",N); for(i=0;i

#include int main() { int a[5]; int i,max,min; printf("input number:\n"); for(i=0;i

C语言编程题定义 “int a[10]”,从键盘输入10个元素,求最大 最小值及所在元素的下标 #include int main() {int i,imax=0,imin=0,a[10]; for(i=0;i

函数的形参定义是int型,实参却是char型,主函数内的数组不应该定义成char型,改为int型。

在E1和F1分别输入以下数组公式,按Ctrl+Shift+Enter组合键结束,然后向下填充公式 =MIN(IF(A$1:A$6=D1,$B$1:$B$6)) =MAX(IF(A$1:A$6=D1,$B$1:$B$6)) 详见附图

循环遍历: var max = data[0] var min = data[0] for (var i = 0; i < data.length; ++i) { if (max < data[i]) { max = data[i] } if (min > data[i]) { min = data[i] } }

#include void main(){int i,max,min,avg=0,a[5];for(i=0;i

public void maxAndMinArray(){ int[] nums = {3,4,5,7,8,4,3,6}; int max=nums[0]; int min=nums[0]; for (int i = 0; i < nums.length; i++) { if(maxnums[i]){ min=nums[i]; } } System.out.println("最大值是:"+max); System.out.println(...

#include //挑选法 #define N 10 void main() { int a[N],m,n,i; for ( i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com