mdsk.net
当前位置:首页 >> 口袋妖怪白2所有金手指 >>

口袋妖怪白2所有金手指

口袋妖怪黑白2金手指代码大全 【口袋黑2】 游戏ID/IREJ-5A023804 ■金钱MAX 02226084 0098967F 或者、 ■按下SELECT金钱MAX 94000130 FFFB0000 02226084 0098967F D2000000 00000000 ■不遇敌、按住R移动的话立即遇敌 521A00F0 7D527D11 521A10F0 B...

我给你,口袋妖怪白2完全汉化版可用,也不用加分: :[SELECT生效]BP最大 94000130 FFFB0000 12226B04 0000270F D0000000 00000000

口袋妖怪黑白2汉化版金手指: 金钱最大SELECT 94000130 FFFB0000 B2000024 00000000 00021A20 0098967F D2000000 00000000 必定捕捉成功 521AE250 1C04FD35 521AF250 7820D203 121AF250 000046C0 D2000000 00000000 L无视障碍 5219B200 2C09BD70...

::图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 022263EC FFFFFFFF 02226440 FFFFFFFF 02226494 FFFFFFFF 022264E8 FFFFFFFF 0222653C FFFFFFFF 02226590 FFFFFFFF DC000000 00000004 D2000000 00000000 94000130 FFFB0000 122263DC 000001FF ...

口袋妖怪黑2完全汉化版图鉴金手指: [SELECT]::图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 022263EC FFFFFFFF 02226440 FFFFFFFF 02226494 FFFFFFFF 022264E8 FFFFFFFF 0222653C FFFFFFFF 02226590 FFFFFFFF DC000000 00000004 D2000000 000...

[SELECT]图鉴相关: 全国图鉴标记开启 94000130 FFFB0000 92226408 FFFE0000 DA000000 02226408 D4000000 00000001 D7000000 02226408 D2000000 00000000 图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 0222640C FFFFFFFF 02226460 FFFFFFFF 02...

按住L键可穿墙 5219B200 2C09BD70 5219C200 FE1CF7C1 1219C204 00001C04 D2000000 00000000 5219C200 FE1CF7C1 94000130 FDFF0000 1219C204 00002400 D2000000 00000000 已亲测可用(见图)

首先 开老金不好 要开也开修改器啊!(呵呵……) 老金多危险呐。。 步骤: 1.把钩钩勾掉 2.点金手指界面的保存 3.control+L+R (L和R是什么自己看 我0.9.9版是Q+W) 4.存档 5.关掉模拟器 6.再开模拟器(不可以省略 模拟器要重启!) 7.运行游戏 ...

::[SELECT/选择]树果全开(黑2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D6000000 0221DC7C D4000000 00000001 D2000000 00000000 [SELECT]树果全开(白2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D60000...

菜单栏里寻模拟”-“修改”-“列表” 出现一个窗口,点下面“Action Replay”,又出现一个小窗口,上面大框写入代码,下面小框写入描述(也可以不写),下面“立即生效”要钩起,再点最下面“添加”即可 然后返回到前一个窗口,金手指码就会出现在这里,前...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com