mdsk.net
当前位置:首页 >> 口袋妖怪白2所有金手指 >>

口袋妖怪白2所有金手指

口袋妖怪黑白2汉化版金手指: 金钱最大SELECT 94000130 FFFB0000 B2000024 00000000 00021A20 0098967F D2000000 00000000 必定捕捉成功 521AE250 1C04FD35 521AF250 7820D203 121AF250 000046C0 D2000000 00000000 L无视障碍 5219B200 2C09BD70...

::图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 022263EC FFFFFFFF 02226440 FFFFFFFF 02226494 FFFFFFFF 022264E8 FFFFFFFF 0222653C FFFFFFFF 02226590 FFFFFFFF DC000000 00000004 D2000000 00000000 94000130 FFFB0000 122263DC 000001FF ...

口袋妖怪黑2完全汉化版图鉴金手指: [SELECT]::图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 022263EC FFFFFFFF 02226440 FFFFFFFF 02226494 FFFFFFFF 022264E8 FFFFFFFF 0222653C FFFFFFFF 02226590 FFFFFFFF DC000000 00000004 D2000000 000...

我给你,口袋妖怪白2完全汉化版可用,也不用加分: :[SELECT生效]BP最大 94000130 FFFB0000 12226B04 0000270F D0000000 00000000

[SELECT]图鉴相关: 全国图鉴标记开启 94000130 FFFB0000 92226408 FFFE0000 DA000000 02226408 D4000000 00000001 D7000000 02226408 D2000000 00000000 图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 0222640C FFFFFFFF 02226460 FFFFFFFF 02...

以DeSmuMe 5.300SP模拟器为例: 打开模拟器,点击上方play-金手指,点击Action Replay的那个方框。 把金手指代码输入到代码下面的空白处,描述那块输入什么都行,什么都不填也行,比如用的是金钱最大的金手指,你就可以在描述那块输入金钱最大,...

大师球和神奇糖果的金手指只有这个,要不就用存档修改器单独改出。 ::[L+R]第一个道具x999 94000130 FCFF0000 1221D3E6 000003E7 D2000000 00000000 这个只对一般道具类的道具管用 ::[L+R]第一个道具替换成大师球 94000130 FCFF0000 1221D3E4 00...

首先 开老金不好 要开也开修改器啊!(呵呵……) 老金多危险呐。。 步骤: 1.把钩钩勾掉 2.点金手指界面的保存 3.control+L+R (L和R是什么自己看 我0.9.9版是Q+W) 4.存档 5.关掉模拟器 6.再开模拟器(不可以省略 模拟器要重启!) 7.运行游戏 ...

::[SELECT/选择]树果全开(黑2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D6000000 0221DC7C D4000000 00000001 D2000000 00000000 [SELECT]树果全开(白2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D60000...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com