mdsk.net
当前位置:首页 >> 韩语5级的自我介绍 >>

韩语5级的自我介绍

"" . "" , .>>>. . **. 1 . . . .

学术背景(应注意与岗. 编辑个人档案也需要使用自我介绍务必讲清下述5-6项内容. 学生入学自我介绍; 专业知识: 姓名; 优点. 各种考试也需要使用. 一般还用于求职的时候使用、籍贯; 爱好、技能(应突出能对公司所作的贡献); 用幽默或警句概括自己的特点可加深他人的印象. 参加公务员考试也需要使用、学历或业务经历(应注意与公司有关)、职有关); 致谢. 运用场合 用于不认识的朋友间的初次见面时

大家好!【 !】 很高兴认识大家.【 .】 我叫XXX,今年20岁,【 XXX .】 我来自中国上海,我的爱好听音乐,读书.【 . .】 希望我们以后做好朋友!【 .】 谢谢!【!】 (请参考,满意的话,请采纳,谢谢!)

不知道你的具体情况,只能找些句子你自己套用一下吧 你的名字 要是你把具体内容中文打出来就好了 !大家好 . .现在我开始做自我

你自己辅修了韩语,再加上你要面试一个韩国公司,而连这种程度的自我介绍都无法用韩语说出来,你觉得你能应聘成功吗?再看看【我觉得贵公司很有前景而且这个职位很适合我自己】,人家不会问你【你为什么觉得我们公司有前景?】【你为什么觉得这个职位很适合你?】吗?你又打算怎么用韩语回答?

1., , . 2. 3. 4. / 5. 6., 7.SUPER JUNIOR M 8. () 拼音是要中文发音还是罗马的

! xxx. . . .yie re bun an nieng ha seiyo ze nen xxxim ni da ce em man na se ban gap shim ni da ze nen kem piu te bang mien ei ki sur rir ma ni zang ak hia se yo ze nen han gu ge ku ri ko yieng e wa zong gu ge do har su yi se yo

翻译如下: . 092XXX. . . . . .另外也祝你面试成功!62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333264626537!!

1) .2) , , , .3) , , .4) .5)

大家好 现在开始我做一下自我介绍,虽然有很多不足的地方,很希望能倾听我的自我介绍 , ,,

tbyh.net | 6769.net | ddng.net | lyxs.net | 9213.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com